Bedrukt afzetlint, waar heb je het voor nodig?

Er zijn situaties waarin het handig is dat mensen een bepaalde plek niet betreden. Omdat het er gevaarlijk is, of om een andere reden. Het kan ook zijn dat je wilt aangeven. Bijvoorbeeld hoe mensen moeten lopen tijdens een evenement. In deze situaties biedt afzetlint een uitkomst. We bekijken wanneer je afzetlint goed kunt gebruiken.

Op de bouwplaats

Op bouwplaatsen kunnen soms gevaarlijke situaties ontstaan. Bijvoorbeeld een gat in de grond, of een plek waar dingen naar beneden worden gegooid. Deze gevaarlijke plekken wil je kunnen markeren om aan te geven dat mensen er beter weg kunnen blijven. Dit kun je doen door er waarschuwingslint aan te brengen. Dit is afzetlint met rood en witte vlakken en geeft gevaar aan. 

Tijdens een evenement

Afzetlint kan ook een andere functie hebben. Bijvoorbeeld het in goede banen leiden van bezoekersstromen tijdens een evenement. Of het aangeven van een bepaalde plek. Bijvoorbeeld een stuk weiland dat als parkeerplaats wordt gebruikt en  is afgezet met afzetlint zodat het duidelijk is waar bezoekers hun auto kunnen parkeren. Je kunt ook afzetlint bedrukken. Bijvoorbeeld met het logo van de organisatie die het evenement organiseert. De bezoeker kan zo goed zien dat de gemarkeerde plek bij het evenement hoort.

Bij een ongeval

Ook bij een ongeval of op een plaats delict wordt soms afzetlint gebruikt door diensten zoals de politie. Dit wordt gedaan om mensen op afstand te houden zodat hulpverleners hun werk goed kunnen doen, of zodat sporen niet worden uitgewist omdat mensen een plaats delict betreden. In dit geval heeft afzetlint weer een hele andere functie dan in de voorgaande beschrijvingen. 

Je ziet dat je afzetlint kunt gebruiken voor vele doeleinden. Je kunt het gebruiken om iemand te waarschuwen, iets aan te geven of juist om mensen op afstand te houden. Afzetlint is een veelzijdig product dat voor veel doeleinden geschikt is.

Related Post